Pojednávat o obecném vpravdě filozofickém pojmu pravda je samozřejmě tenký led. Ve skutečnosti dokonalá a všemi přijímaná definice neexistuje, jak to bývá i u jiných důležitých pojmů jako svoboda, spravedlnost a podobně. Navíc moderní věk pravdu všelijak relativizuje, což je příznivé podhoubí pro vytrvalý plevel lží, polopravd a manipulací.

Dobrý den,
chtěl bych se připojit ke komunitě blogařů, kteří mají něco na srdci a chtějí se o to podělit s jinými lidmi. Většinou jsou blogy cíleny na stejně či podobně smýšlející občany této země, respektive zájmové skupiny. Mojí “zájmovou skupinou” jsou všichni lidé, kteří se denně či občas odvažují číst i názory, které nepotvrzují, či ne zcela,...