Pravda a jak se k ní přiblížit

30.07.2021

Pojednávat o obecném vpravdě filozofickém pojmu pravda je samozřejmě tenký led. Ve skutečnosti dokonalá a všemi přijímaná definice neexistuje, jak to bývá i u jiných důležitých pojmů jako svoboda, spravedlnost a podobně. Navíc moderní věk pravdu všelijak relativizuje, což je příznivé podhoubí pro vytrvalý plevel lží, polopravd a manipulací.